Zonnebrand

Zonnebrand

Beste fruitteler,

Zoals jullie wellicht weten is zonnebrand een waarborg die niet opgenomen is in de brede weersverzekering. Een door de Vlaamse overheid erkende brede weersverzekering dekt de waarborgen storm, hagel, vorst, ijs en droogte.

Diegene die een brede weersverzekering hebben afgesloten, kunnen ook dit jaar nog beroep doen op het rampenfonds.

Daarom adviseren wij jullie om contact te nemen met de schattingscommissie landbouw van jullie gemeente om een schadedossier betreffende zonnebrand te laten openen. Hoe meer fruittelers dit doen, hoe groter de kans is dat de zonnebrand van 2022 erkend wordt als ramp.

Graag vermelden we nog dat wij de politieke instanties hebben aangeschreven om zonnebrand op te nemen in de erkende brede weersverzekering.

Daarnaast hebben we het KMI aangesproken om meer erkende weerstations in Haspengouw te plaatsen. Ook het KMI is hier vragende partij voor, de eerste plaatsen om weerstations op laag gelegen percelen te plaatsen zijn doorgegeven.

Tot uw dienst.