Wij helpen u verder

Als één van de KBC-verzekeringskantoren in Limburg heeft Pro Aktief een zeer ruime actieradius in de provincie en een sterke band met de hoofdkantoren in Leuven en Brussel. Ook doet Pro Aktief het schadebeheer voor de KBC-bankkantoren in Tongeren,, Borgloon en Wellen.

Ondernemingen

Patrimonium

Glastuinbouw, Handel & diensten, Industrie, Land- & tuinbouw, Kantoren en buildings

Kantoren en buildings

 • Brandverzekering
  Deze verzekering beschermt je (on)roerende goederen tegen verschillende risico’s, zoals brand, vandalisme en storm.
 • Diefstalverzekering
  Beschermt je tegen verlies of beschadiging van je goederen als gevolg van (poging tot) diefstal.
 • Aansprakelijkheidsverzekering bedrijfsgebouwen
  Als je verzekerde gebouwen schade aanrichten bij derden, dan beschermt deze verzekering je tegen schade-eisen van die derden.
 • Rechtsbijstandverzekering gebouw
  Dankzij deze verzekering bieden we je juridische hulp en bijstand bij juridische geschillen in verband met de verzekerde gebouwen.
 • Verzekering voor goederen die je vervoert
  Onderweg met een aanzienlijk kapitaal aan materieel en koopwaar voor eigen rekening in je voertuig? Bescherm je lading tegen risico’s zoals beschadiging of diefstal, en neem een verzekering voor je vervoerde goederen.
 • Verzekering bedrijfsschade
  Het kan dat je na een verzekerd schadegeval je beroepsactiviteiten niet volledig kunt uitoefenen. Bescherm je tegen de daling van de bedrijfsresultaten die daarvan het gevolg is.
 • Verzekering productieverlies
  Wil je je financiële risico’s beperken? Bij KBC bieden we een ruime verzekering aan voor je dieren en/of teelten onder glas. Zo ben je zeker van een snelle doorstart van je bedrijf na een schadegeval.
 • Verzeker voorwerpen tegen alle risico’s
  Je bent beschermd tegen het financiële verlies door (poging tot) diefstal of onverwachte beschadiging of vernieling van de verzekerde voorwerpen.
 • Verzekering waardepapieren (geld of effecten)
  Deze ‘alle risico’s’-verzekering beschermt je tegen vernieling, beschadiging of verlies van de verzekerde waarden.
 • Bescherming bij onverwachte wijziging in omgevingsfactoren
  Beschermt je goederen tegen onvoorziene en plotse wijzigingen in de omgevingsfactoren zoals temperatuur en vochtigheid.
 • Verzekering voor je dieren
  Verzeker je tegen schade aan je dieren, zoals individuele paarden of runderen in groep.
 • Verzekering bodemvervuiling
  Deze verzekering beschermt je tegen de kosten voor de opruiming van de vervuiling van de bodem door weggevloeide stookolie uit een tank of bijhorende leidingen.
Bedrijfswerking
 • Aansprakelijkheidsverzekering medische beroepen
  Ook artsen zijn mensen, en mensen maken soms fouten. Die kunnen grote gevolgen hebben. Ben jij voldoende beschermd bij vragen om schadevergoeding van je patiënten in het kader van beroepsleven?
 • Burgerlijke aansprakelijkheid bedrijf
  Ondernemen kan leiden tot schade waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Met deze verzekering ben je verzekerd als iemand een schadevergoeding van je eist.
 • Rechtsbijstandverzekering
  Een rechtsbijstandverzekering geeft je de juiste juridische en financiële bijstand.
 • Verzekering beroepsaansprakelijkheid
  Moet je een schadevergoeding ophoesten of heb je juridische kosten omdat jij of een van je werknemers een beroepsfout maakt? Met de KBC-polis beroepsaansprakelijkheid dek je jezelf en je bedrijf in; wij betalen die bedragen voor jou. Ontdek er alles over.
 • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
  Eist een bedrijf, VZW of persoon een schadevergoeding omdat jij als bestuurder een fout maakt? De KBC-Polis voor bestuurders beschermt je vennootschap of vereniging én je privévermogen. Ontdek er alles over.
 • Verzekering tienjarige aansprakelijkheid
  Aannemer of architect? Dan kan de wet je verplichten een verzekering tienjarige aansprakelijkheid te sluiten. Zo ben je 10 jaar beschermd tegen je burgerlijke aansprakelijkheid.
Voertuigen
 • Verzekering voor je lichte vrachtauto
  Een ongeval is snel gebeurd. Een polis voor uw voertuig, optie lichte vrachtauto, maakt dat je goed verzekerd de weg op gaat. De verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is verplicht, daarnaast zijn er tal van aanvullende verzekeringen mogelijk.
 • Omniumverzekering voor je bedrijfswagen
  Een omnium is een bijkomende verzekering. Ze vergoedt de schade aan je eigen auto, ook als je aansprakelijk bent.
Je medewerkers
 • Je arbeidsongevallenverzekering
  • Wettelijk verplicht
  • 4 extra waarborgen gratis
  • Personaliseer met opties
 • Groepsverzekering voor personeel
  De toekomst van je bedrijf en je personeel waarborgen? Dat doe je door een aanvullend pensioen op te bouwen via een groepsverzekering.
 • Beheer van je groepsverzekering
  Je bestaande contract van je groepsverzekering beheren? Ontdek de mogelijkheden. Wij stellen een Business Dashboard ter beschikking waar u als zaakvoerder zelf groepsverzekeringen in kan beheren.
 • Collectieve hospitalisatieverzekering
  Een extralegaal voordeel dat je werknemers op prijs stellen. Ze moeten de verzekering niet zelf aangaan en hun ziekenhuiskosten worden terugbetaald. Jij betaald geen RSZ bijdragen op de premies.
Jezelf en je gezin
 • Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen(VAPZ)
  • Voor alle zelfstandigen
  • Gegarandeerd rendement
  • Belastingvermindering
 • Individuele pensioentoezegging(IPT)
  • Voor zelfstandigen met vennootschap
  • Fiscaal voordelig
  • Financiële bescherming van je naasten
 • Gewaarborgd inkomen voor zelfstandigen
  De verzekering KBC-gewaarborgd inkomen beschermt je als zelfstandige tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Je stemt ze volledig op je persoonlijke situatie af.
 • Ongevallenverzekering voor gezinsleden
  Vraag je wel eens aan je kind om een handje te helpen in de zaak? Of aan je echtgenoot om de post weg te doen? Verzeker hen ook voor de mogelijke ongevallen.
 • Sociaal VAPZ
  • Belastingvermindering
  • Gegarandeerd rendement
  • Beschermd bij arbeidsongeschiktheid, invaliditeit en moederschapsrust
 • Pensioenopbouw Medische vrije beroepers
  • Gefinancierd met RIZIV-toelage
  • Gegarandeerd rendement
  • Bescherming door 4 solidariteitswaarborgen
 • Schuldsaldoverzekering voor ondernemers
  Een schuldsaldoverzekering garandeert de terugbetaling van het geleende kapitaal of een deel ervan.
 • Hospitalisatieverzekering voor jou als ondernemer en je personeel
  Dekt je ziekenhuiskosten en die van je werknemers bij een ziekte, ongeval of bevalling. Een populair extralegaal voordeel.
 • Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)
  • Voor zelfstandigen zonder vennootschap
  • Fiscaal voordelig een aanvullend pensioen opbouwen
  • Gegarandeerd rendement