Maatwerk in verzekeringen
voor particulieren en KMO

Pro Aktief Verzekeringen

Bescherm u tegen cyberrisico en andere ICT-risico's

Bescherm u tegen cyberrisico en andere ICT-risico's !

Hoe ontstaan cyberrisico's?
Een aanval van buitenaf
(via een virus of door een hacker);
Een menselijke fout waardoor uw data beschadigd
of gestolen worden;
Falen van uw ICT-systeem

De gevolgen van een cyberaanval

Beschadiging van hardware/software en verlies, diefstal of beschadiging van data;
Kosten voor het herstel van hardware, software en data;
r Gehele bedrijfsstilstand of gedeeltelijke(omzetverlies)
Reputatieschade
Aansprakelijkheiiers dsclaims of derdevan n;
Het in voege treden van de verplichtingen en sancties van de Europese Privacyrichtlijn.

De internationale cijfers tonen het duidelijk aan:

31 % van de cyberaanvallen zijn gericht naar bedrijven met minder dan 250 medewerkers.
60% van de kmo's die het slachtoffer waren van een cyberaanval, overleefden het niet;
85% van de gevallen met verlies of diefstal van data treft kmo's.

Wat kost een dekking?

De premie hangt af van uw activiteit en het ver­zekerde kapitaal. 80% van de kmo's genieten reeds van een risicodekking voor een premie tussen de €500 en €2000 op jaarbasis.

Wat als ... ?

U belt het noodnummer venneld in uw contract.
Binnen het uur wordt u geholpen door de juiste specialist van het Cyber Response Team;
de specialist werkt aan het stopzetten van de aanval. Daarna wordt er gewerkt aan het herstel van de schade, de beperking van uw aansprakelijkheid en de bescherming van uw reputatie.

VRAAG EEN AFSPRAAK

 

Schade? 24/24 bereikbaar!
Is uw woning goed verzekerd?
Wij verzekeren je wagen
Uw bedrijf verzekeren?
Gespecialiseerd in de fruitteelt
Kent u onze groepsverzekering al?