Maatwerk in verzekeringen
voor particulieren en KMO

Pro Aktief Verzekeringen

Wij hebben de fietsomnium die bij u past!

Welke fietsen kan u verzekeren?

Elke fiets met een factuurbedrag tussen 600 en 10 000 euro (fiets en accessoires samen), die niet ouder is dan 1 jaar, zoals:
• een stads/hybridefiets
• een elektrische fiets
• een plooifiets
• een ligfiets
• een bakfiets

Wat is verzekerd in onze fietsverzekering?

• Deze verzekering is een ’alle risico-verzekering’. Dat wil zeggen dat we elke onverwachte beschadiging, vernieling of verlies (diefstal) van de fiets vergoeden, tenzij de schade niet verzekerd is.
• Als niet alleen de fiets maar ook de fietsdrager op of aan het voertuig beschadigd is, vergoeden we de fietsdrager ook.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd?


• Schade:
– die het gevolg is van een eigen gebrek van de fiets;
– die bestaat uit slijtage of verkleuring;
– die geen invloed heeft op het gebruik of de functie van de fiets;
– door reiniging, bewerking of herstelling;
– die valt onder de garantie of een onderhoudscontract.
• Schade die door uzelf wordt veroorzaakt en die te wijten is aan opzet.
• Schade tijdens de deelname aan wedstrijden.
• De verdwijning van niet-vast gemonteerde (GPS, licht) toebehoren.

Ook dit moet u zeker weten over onze fietsverzekering!

• Deze verzekering geldt niet voor fietsen die u verhuurt of beroepshalve uitleent.
• Deze verzekering geldt wereldwijd en 24 uur op 24 uur.
• Het te verzekeren bedrag bestaat uit de effectief betaalde prijs (= factuurprijs fiets incl. BTW), eventueel verhoogd met de prijs van de bijgekochte toebehoren of accessoires.
• Onder accessoires verstaan we objecten die worden vastgehecht aan de fiets zoals een fietsstoel, fietstas, bagagerek, derde wiel, aanhangwagen/fietskar,…
• Om fietsdiefstallen te voorkomen leggen we het gebruik op van een ART-goedgekeurd slot (cat. 2 of hoger) of een “Sold Secure” Bicycle slot, type Gold/Silver.
• Bij schade wordt er een franchise toegepast van 50 euro en wordt er vanaf de 13de maand een slijtagepercentage toegepast van 1% per maand.

Mountainbike of koersfiets

Voor deze fietsen gelden enkele extra voorwaarden. Je neemt dus het best contact metons op.

Tarieven van onze fietsverzekering op aanvraag

 

PRODUCTFICHE

VRAAG EEN AFSPRAAK

 

 

Schade? 24/24 bereikbaar!
Is uw woning goed verzekerd?
Wij verzekeren je wagen
Uw bedrijf verzekeren?
Gespecialiseerd in de fruitteelt
Kent u onze groepsverzekering al?