Maatwerk in verzekeringen
voor particulieren en KMO

Pro Aktief Verzekeringen

Bescherming voor je gezin!

Een verzekering rechtsbijstand in uw privéleven

 • U lijdt schade? Wij helpen u om een vergoeding te krijgen van de aansprakelijke partij. Als die persoon niet over het vermogen beschikt om te betalen, vergoeden wij uw de schade.
 • U wordt verdacht van een onopzettelijk misdrijf? Dan kunt u rekenen op onze verdediging

Een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Loopt iemand anders schade op door jouw fout, onvoorzichtigheid of nalatigheid? Dan ben jij daar aansprakelijk voor. Dat betekent dat je verplicht bent om het slachtoffer schadeloos te stellen: je herstelt de schade of betaalt een schadevergoeding.

Een verzekering rechtsbijstand omnicontract

 • Verleent juridische bijstand bij contractuele geschillen
 • Beschermt u bij discussies over de aankoop van een woning of bouwgrond en de plaatsing van een verwarmingsketel of keuken

De verzekering voor uw hond

 • Is uw hond het slachtoffer van een verkeersongeval? Wij vergoeden de dierenartskosten tot 2 000 euro. Bij overlijden vergoeden we de crematiekosten tot 350 euro en zelfs een nieuwe, gelijksoortige pup als u dat wilt
 • Wordt een gezinslid gehospitaliseerd, dan vergoed KBC voor de kosten van een hondenpension.

Een verzekering van uw bijverdienste

 • Hebt u een hobby waarmee u of een gezinslid iets bijverdient? Dan kunt u uw aansprakelijkheid verzekeren. Enkele voorbeelden: u doet huishoud- en tuinwerkjes, u kweekt of teelt dieren, planten, groenten of fruit, u treedt op met een muziekband of u baat een bed and breakfast uit.

Een verzekering voor u als lesgever

Deze extra verzekering hebt u nodig als u of iemand van uw gezin lesgeeft in hoofd- of bijberoep.

 • Als lesgever kunt u immers aansprakelijk worden gesteld voor schade die u aan uw leerlingen of iemand anders toebrengt
 • U kunt zelfs aansprakelijk worden gesteld voor schade die uw leerlingen veroorzaken.

Een verzekering voor hulp bij u thuis

Als u tegen betaling iemand laat helpen bij u thuis, zoals een poetsvrouw, babysitter of tuinman, dan bent u wettelijk verplicht om die personen te verzekeren tegen arbeidsongevallen

 • Bij KBC verzekeren we niet alleen de personen die u betaalt, maar ook iedereen die gratis voor u werkt
 • Bij een dodelijk ongeval betalen we onder meer een lijfrente aan de weduwe/weduwnaar, een rente aan de kinderen en de begrafeniskosten
 • Betaalt u uw poetsvrouw of tuinman met dienstencheques, dan hoeft u hen niet te verzekeren tegen arbeidsongevallen. Dat geldt ook voor de babysitter die ingeschreven is bij de Gezinsbond.

Een verzekering voor u als onthaalgezin

Deze verzekering hebt u nodig als u kinderen opvangt bij u thuis en daarvoor een vergoeding ontvangt

 • Verzekert uw aansprakelijkheid als onthaalouder
 • Verzekert de lichamelijke ongevallen van uw onthaalkinderen

PRODUCTFICHE

Kom langs voor een gesprek ! Of wij komen langs !

VRAAG EEN AFSPRAAK

Schade? 24/24 bereikbaar!
Is uw woning goed verzekerd?
Wij verzekeren je wagen
Uw bedrijf verzekeren?
Gespecialiseerd in de fruitteelt
Kent u onze groepsverzekering al?