Maatwerk in verzekeringen
voor particulieren en KMO

Pro Aktief Verzekeringen

Wij hebben de fietsomnium die bij u past!

Welke fietsen kan u verzekeren?

Elke fiets met een factuurbedrag tussen 600 en 10 000 euro (fiets en accessoires samen), die niet ouder is dan 1 jaar, zoals:
• een stads/hybridefiets
• een elektrische fiets
• een plooifiets
• een ligfiets
• een bakfiets

Wat is verzekerd in onze fietsverzekering?

• Deze verzekering is een ’alle risico-verzekering’. Dat wil zeggen dat we elke onverwachte beschadiging, vernieling of verlies (diefstal) van de fiets vergoeden, tenzij de schade niet verzekerd is.
• Als niet alleen de fiets maar ook de fietsdrager op of aan het voertuig beschadigd is, vergoeden we de fietsdrager ook.

Voornaamste uitsluitingen: wat is niet verzekerd?


• Schade:
– die het gevolg is van een eigen gebrek van de fiets;
– die bestaat uit slijtage of verkleuring;
– die geen invloed heeft op het gebruik of de functie van de fiets;
– door reiniging, bewerking of herstelling;
– die valt onder de garantie of een onderhoudscontract.
• Schade die door uzelf wordt veroorzaakt en die te wijten is aan opzet.
• Schade tijdens de deelname aan wedstrijden.
• De verdwijning van niet-vast gemonteerde (GPS, licht) toebehoren.

Ook dit moet u zeker weten over onze fietsverzekering!

• Deze verzekering geldt niet voor fietsen die u verhuurt of beroepshalve uitleent.
• Deze verzekering geldt wereldwijd en 24 uur op 24 uur.
• Het te verzekeren bedrag bestaat uit de effectief betaalde prijs (= factuurprijs fiets incl. BTW), eventueel verhoogd met de prijs van de bijgekochte toebehoren of accessoires.
• Onder accessoires verstaan we objecten die worden vastgehecht aan de fiets zoals een fietsstoel, fietstas, bagagerek, derde wiel, aanhangwagen/fietskar,…
• Om fietsdiefstallen te voorkomen leggen we het gebruik op van een ART-goedgekeurd slot (cat. 2 of hoger) of een “Sold Secure” Bicycle slot, type Gold/Silver.
• Bij schade wordt er een franchise toegepast van 50 euro en wordt er vanaf de 13de maand een slijtagepercentage toegepast van 1% per maand.

Tarieven van onze fietsverzekering op aanvraag

 

VRAAG EEN AFSPRAAK

 

 

facebook  

Deel op Facebook

Schade? 24/24 bereikbaar!
Is uw woning goed verzekerd?
Wij verzekeren je wagen
Uw bedrijf verzekeren?
Gespecialiseerd in de fruitteelt
Kent u onze groepsverzekering al?